Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés
Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Premier G. Med Kft. (székhely: 1037 Budapest, Virág Benedek utca 35., cégjegyzékszám: 01-09-562088) kezeli (továbbiakban: „Premier G. Med Kft.”).
A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A Premier G. Med Kft., Premier G. Med Onko Kft., Premier G. Med Cardio Kft. cégekről szóló információk szintén elérhetőek jelen webhelyen, mindhárom cégre ugyanazok a feltételek vonatkoznak.


Szellemi tulajdonjogok
Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Premier G. Med Kft. vagy annak szerződött partnerei tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Premier G. Med Kft. Minden jog fenntartva.
Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Tartalom
A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Premier G. Med Kft. nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.
A webhelyen szereplő információk egyike sem használható alapként semmilyen befektetési döntéshez.


Felelősség
A törvény által megengedett mértékig a Premier G. Med Kft. – ideértve annak szerződött partnereit, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Premier G. Med Kft. – ideértve annak vezetőit, alkalmazottait – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.


A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek
A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Premier G. Med Kft. bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Beágyazott webhely technológia
Jelen webhely a Youtube.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (www.youtube.com/t/terms) is elfogadja.


Beküldött információ
Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.


Adatvédelem
A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.


Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: a Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u.1.) vagy a premiergmed@premiergmed.hu email címen.

Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.